Dotační programy města.

Chomutov podporuje vaše projekty

Město Chomutov podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města.

Filtrování podle Kategorií:

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí od 4 do 18 let

kategorie:

Žádost o příspěvek na volnočasové aktivity dětí od 4 do 18 let z rozpočtu města Chomutova v roce 2023

Formulář žádosti naleznete zde.

Jednoduchá administrativa bez nutnosti návštěvy úřadu. 1. elektronická žádost (žádost nelze podat fyzicky) => 1. bezhotovostní platba na účet příjemce (nevyplácí se v pokladně magistrátu).

VZOR potvrzení (může být i jiné vydané pořadatelem)

V žádosti vyplníte údaje o žadateli, údaje o dítěti a přiložíte doklad o účtu, na který chcete příspěvek vyplatit a doklad o úhradě kroužkovného pro rok 2023. Úhrada musí proběhnout v termínu od 01.01.2023 do 30.10.2023.

Výplaty příspěvků:

  • žádosti podané od 1.1.2023 do 30.4.2023 nejpozději do 31.5.2023,
    (dne 22.5.2023 bylo vyplaceno 561 podpor v celkové výši 446.750 Kč),
  • žádosti podané od 1.5.2023 do 31.8.2023 nejpozději do 30.9.2023,
    (dne 15.9.2023 bylo vyplaceno 114 podpor v celkové výši 91.050 Kč)
  • žádosti podané od 1.9.2023 do 31.10.2023 nejpozději do 30.11.2023.
    (dne 20.11.2023 bylo vyplaceno 323 podpor ve výši 254.740 Kč).

 

Informační servis MMCH: 474 637 131, 132, 133

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 6.000.000,- Kč
Max. výše dotace: v % stanovena není
Maximální výše dotace: 800,- Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 1
Evidenční číslo: D2023-OE05
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2023

Datum konce příjmů žádostí

31. 10. 2023

Program je uzavřen