Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2023

Individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů. Podpory do 50 tis. Kč.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci z Dotačního fondu rady, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Zastupitelstvo města dne 5.6.2023 navýšilo alokaci fondu o 500.000,- Kč.
Od 08.06.2023 je obnoven příjem žádostí.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 750.000,- Kč
Max. výše dotace: 70 %
Maximální výše dotace: 50.000,- Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2023-FR
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2023

Datum konce příjmů žádostí

31. 10. 2023

Program je uzavřen