Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2023

Individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů.

!!! PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE POZASTAVENO !!!

Alokace dotačního fondu rady pro rok 2023 vyčerpána.

Červnové zastupitelstvo města převede v souladu se statutem fondu do roku 2023 zůstatky z let předcházejících (společně se schválením Závěrečného účtu města za rok 2022).

Zahájení příjmů žádostí se předpokládá opět po 6.6.2023.

 

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 250.000,- Kč
Max. výše dotace: 70 %
Maximální výše dotace: 50.000,- Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2023-FR
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2023

Datum konce příjmů žádostí

12. 3. 2023

Program je uzavřen