Dotační programy města Chomutova.

Chomutov podporuje vaše projekty

Město Chomutov podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města.

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 5 let ode dne ve veřejnoprávní smlouvě uvedeném termínu pro předložení vyúčtování dotace nebo ode dne, kdy žádost byla vyřazena z hodnocení, či žádosti nebylo vyhověno. Žádosti včetně příloh se žadatelům nevracejí.

Všechny potřebné formuláře.

POKYN K PODÁNÍ: Žádosti a vyúčtování podávejte výhradně elektronicky pomocí možností předepsaného interaktivního formuláře. Neodesílejte vygenerované PDF datovými zprávami.
S daty se dále pracuje a holé PDF je nepoužitelné !!!

UPOZORNĚNÍ: V případě delší neaktivity uživatele (více než 60 minut) se formulář zeptá, zda chce uživatel dále pokračovat v práci. Není-li dialogové okno potvrzeno, ukončí se editace formuláře a rozpracovaná data budou ztracena.

Magistrát města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku:

Šárka Švehlová
474 637 150
s.svehlova@chomutov.cz

(kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zbrovské ulici).