Dotační programy města.

Chomutov podporuje vaše projekty

Město Chomutov podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města.

Filtrování podle Kategorií:

Podpora služeb a aktivit v sociální oblasti 2023

kategorie:

Oblast A) Podpora registrovaných sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Max. výše dotace: 50 %
Maximální výše dotace: 100 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom. plánování ORP Chomutov) 20 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom. plánování ORP Chomutov)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 7

Oblast B) Sociální služby neregistrované podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Max. výše dotace: 85 %
Maximální výše dotace: 50 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom. plánování ORP Chomutov); 10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom. plánování ORP Chomutov)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2

Oblast C) Podpora aktivit v sociální oblasti

Max. výše dotace: 50 %
Maximální výše dotace: 30 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov) 10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom. plánování ORP Chomutov)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2

Kontakt na grantovou komisi pro sociální oblast.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 3.000.000,- Kč
Max. výše dotace: dle podmínek jednotlivých podprogramů
Maximální výše dotace: dle podmínek jednotlivých podprogramů
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: dle podmínek jednotlivých podprogramů
Evidenční číslo: D2023-SK1
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2023

Datum konce příjmů žádostí

31. 1. 2023

Program je nevyhlášen

Podpora služeb a aktivit v sociální oblasti 2022 – a) sociální služby registrované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

kategorie:

Podpora registrovaných sociálních služeb (podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

Kontakt na grantovou komisi pro sociální oblast.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 1 850 000,00 Kč
Max. výše dotace: 50 %
Maximální výše dotace: 100 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov) 20 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 5
Evidenční číslo: D2022-SK1
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2022

Datum konce příjmů žádostí

10. 2. 2022

Program je uzavřen

Podpora služeb a aktivit v sociální oblasti 2022 – b) sociální služby neregistrované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

kategorie:

Podpora neregistrovaných sociálních služeb (podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

Kontakt na grantovou komisi pro sociální oblast.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 400.000,00 Kč
Max. výše dotace: 85 %
Maximální výše dotace: 50 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov) 10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2022-SK1
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2022

Datum konce příjmů žádostí

10. 2. 2022

Program je uzavřen

Podpora služeb a aktivit v sociální oblasti 2022 – c) podpora aktivit v sociální oblasti

kategorie:

Podpora ad hoc aktivit v sociální oblasti.

Kontakt na grantovou komisi pro sociální oblast.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 250.000,00 Kč
Max. výše dotace: 50 %
Maximální výše dotace: 30 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov) 10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2022-SK1
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2022

Datum konce příjmů žádostí

10. 2. 2022

Program je uzavřen