Dotační programy města.

Chomutov podporuje vaše projekty

Město Chomutov podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města.

Filtrování podle Kategorií:

Ochrana životního prostředí 2024

kategorie:

Datum konce podání žádosti pro oblasti 1 – 4: 31.3.2024

Datum konce podání žádosti pro oblasti 5 – 7: 30.6.2024

  1. Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova
  2. Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního prostředí na území města Chomutova
  3. Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na území města Chomutova
  4. Monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na území města Chomutova
  5. Správná péče o stromy soukromých vlastníků
  6. Pomoc včelařům v k. ú. Chomutov I, II
  7. Podpora městské a sídelní flóry a fauny
  8. Péče o bezprizorní domácí zvířata

Kontakt na grantovou komisi pro oblast životního prostředí.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 300 000,00 Kč
Max. výše dotace: 90 %
Maximální výše dotace: aktivity 1 - 7) 20 000,00 Kč; 8) 50 000.00 Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2024-KŽP2
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2024

Datum konce příjmů žádostí

30. 6. 2024

Program je otevřen

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2024

kategorie:

Dotační program je určen na podporu jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Dotační program Podpora akcí a aktivit environmentální výchovy a osvěty podpoří aktivity, které přinášející netradiční formy řešení, případně nové pohledy na řešení situací v oblasti životního prostředí. Mezi posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra zapojení veřejnosti, dětí a mládeže a rodin s dětmi do plánovaných aktivit a zvýšení informovanosti obyvatel města o životním prostředí. Tyto projekty mohou doplňovat a kompletovat aktivity tak, aby jejich synergie byla co nejvyšší.

Příklady podporovaných činností a projektů: prezentace, výstavy, přehlídky, festivaly; pořádání workshopů, seminářů, kurzů, sympozií, apod.; projekty zapojující žáky, studenty a širokou veřejnost do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí v místním i globálním měřítku; pravidelná činnost vedoucí k naplnění stanoveného účelu podpory dotačního programu.

Kontakt na grantovou komisi pro oblast životního prostředí.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 200.000,- Kč
Max. výše dotace: 90 %
Maximální výše dotace: 50.000,- Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2023-KŽP1
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2024

Datum konce příjmů žádostí

31. 3. 2024

Program je uzavřen