Dotační programy města.

Chomutov podporuje vaše projekty

Město Chomutov podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města.

Filtrování podle Kategorií:

Individuální neprogramové dotace 2024

kategorie:

Individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů. Podpory nad 250 tis. Kč.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Pro individuální dotace není zastupitelstvem schválen žádný rozpočtový příděl.

Zastupitelstvo žádost posoudí a rozhodne, o případném uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města.

U každé žádosti současně zastupitelstvo města stanoví podíl spoluúčasti žadatele.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: nerozpočtováno
Max. výše dotace: individuální
Maximální výše dotace: individuální
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 1
Evidenční číslo: není
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2024

Datum konce příjmů žádostí

31. 10. 2024

Program je otevřen

Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2024

kategorie:

Individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů. Kompetence RM pro poskytnutí dotace až do 250 tis. Kč.
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY JE VZHLEDEM K ALOKACI FONDU ZPRAVIDLA 50.000 Kč.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci z Dotačního fondu rady, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 500.000,- Kč
Max. výše dotace: 70 %
Maximální výše dotace: kompetence dle zákona až do 250.000,- Kč (zpravidla je poskytována dotace maximálně 50 tis. Kč)
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2023-FR
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2024

Datum konce příjmů žádostí

31. 10. 2024

Program je otevřen