Dotační programy města.

Chomutov podporuje vaše projekty

Město Chomutov podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města.

Filtrování podle Kategorií:

Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2023

kategorie:

Individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů.

!!! PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE POZASTAVENO !!!

Alokace dotačního fondu rady pro rok 2023 vyčerpána.

Červnové zastupitelstvo města převede v souladu se statutem fondu do roku 2023 zůstatky z let předcházejících (společně se schválením Závěrečného účtu města za rok 2022).

Zahájení příjmů žádostí se předpokládá opět po 6.6.2023.

 

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 250.000,- Kč
Max. výše dotace: 70 %
Maximální výše dotace: 50.000,- Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2023-FR
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2023

Datum konce příjmů žádostí

12. 3. 2023

Program je uzavřen

Individuální neprogramové dotace 2023

kategorie:

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Pro individuální dotace není zastupitelstvem schválen žádný rozpočtový příděl.

Zastupitelstvo žádost posoudí a rozhodne, o případném uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města.

U každé žádosti současně zastupitelstvo města stanoví podíl spoluúčasti žadatele.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: nerozpočtováno
Max. výše dotace: individuální
Maximální výše dotace: individuální
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 1
Evidenční číslo: není
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2023

Datum konce příjmů žádostí

31. 10. 2023

Program je otevřen