Ochrana životního prostředí 2024

Datum konce podání žádosti pro oblasti 1 – 4: 31.3.2024

Datum konce podání žádosti pro oblasti 5 – 7: 30.6.2024

  1. Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova
  2. Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního prostředí na území města Chomutova
  3. Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na území města Chomutova
  4. Monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na území města Chomutova
  5. Správná péče o stromy soukromých vlastníků
  6. Pomoc včelařům v k. ú. Chomutov I, II
  7. Podpora městské a sídelní flóry a fauny
  8. Péče o bezprizorní domácí zvířata

Kontakt na grantovou komisi pro oblast životního prostředí.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 300 000,00 Kč
Max. výše dotace: 90 %
Maximální výše dotace: aktivity 1 - 7) 20 000,00 Kč; 8) 50 000.00 Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2024-KŽP2
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

1. 1. 2024

Datum konce příjmů žádostí

30. 6. 2024

Program je otevřen