Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 2024 – II. kolo

Dotační program KULTURA, KREATIVITA, REGIONÁLNÍ HISTORIE A KOMUNITNÍ ROZVOJ podpoří aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Kontakt na grantovou komisi pro oblast kultury, kreativity a komunitního rozvoje.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 300000 Kč
Max. výše dotace: 80 %
Maximální výše dotace: 50 000 Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 2
Evidenční číslo: D2023-KKKR02
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

15. 5. 2024

Datum konce příjmů žádostí

14. 6. 2024

Program je uzavřen