Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2024 – Program A: Vrcholový sport – účastníci Memoranda

Podpora sportu vychází z § 6 písm. e) zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Město má zájem podporovat sportovní kluby, které působí ve vrcholových soutěžích a to zejména za účelem zvyšování obecné popularity sportu mezi širokou veřejností a prezentace města Chomutova.

Dalším cílem tohoto dotačního programu je podpořit dlouhodobou a soustavnou činnost vrcholových sportovních organizací, které se zabývají rozvíjením sportovních dovedností a zdatností dětí a mládeže na území města.

Kontakt na grantovou komisi pro oblast sportu a volného času.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program: 16 000 000,00 Kč
Max. výše dotace: 70 %
Maximální výše dotace: min. 250.000 Kč max. 6.000.000 Kč
Maximální počet žádostí jednoho žadatele: 1
Evidenční číslo: D2024-OE1
Podrobnosti o programu: dokument ke stažení (PDF)
Vzor smlouvy (PDF): dokument ke stažení (PDF)

Datum začátku příjmů žádostí

15. 10. 2023

Datum konce příjmů žádostí

31. 10. 2023

Program je uzavřen